Tel +977-1-4432270
7
Magh
2073
  • gms
  • tola

FINE GOLD (9999)
per 10 grm

Nrs
47325/-

STANDARD GOLD (9950)
per 10 grm

Nrs
47070/-

SILVER
per 10 grm

Nrs
681.50/-

FINE GOLD (9999)
per 1 tola

Nrs
55200/-

STADARD GOLD (9950)
per 1 tola

Nrs
54900/-

SILVER
per 1 tola

Nrs
795/-

73/9/7 to 74/9/6
started from 72-11-17 till 73-11/16
73.07.01 till 73.09.30

Recent News

Recent News

आज २०७२ श्रावण ४ गते र भोली ५ गते सार्वजनिक विदाको कारण नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको कार्यालय बन्द हुने जानकारी गरिन्छ । फेनेगोसिडा ।

Posted: २०७२ श्रावण ४आज २०७२ श्रावण ४ गते र भोली ५ गते सार्वजनिक विदाको कारण नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको कार्यालय बन्द हुने जानकारी गरिन्छ । फेनेगोसिडा ।