Tel +977-1-4432270
5
Magh
2073
  • gms
  • tola

FINE GOLD (9999)
per 10 grm

Nrs
47585/-

STANDARD GOLD (9950)
per 10 grm

Nrs
47325/-

SILVER
per 10 grm

Nrs
686/-

FINE GOLD (9999)
per 1 tola

Nrs
55500/-

STADARD GOLD (9950)
per 1 tola

Nrs
55200/-

SILVER
per 1 tola

Nrs
800/-

started from 72-11-17 till 73-11/16
73.07.01 till 73.09.30
73/9/7 to 74/9/6

Recent News

Recent News

सुचना मिति २०७२ कार्तिक २५, २६ र २७ गते महासंघको सचिवालय बन्द हुने हुँदा सो दिनहरुमा सुनचाँदीको दरभाउ निर्धारण नहुने पनि जानकारी गराउदछौं ।

Posted: 10 November, 2015सुचना मिति २०७२ कार्तिक २५, २६ र २७ गते  महासंघको सचिवालय बन्द हुने हुँदा सो दिनहरुमा सुनचाँदीको दरभाउ निर्धारण नहुने पनि जानकारी गराउदछौं ।

सुचना मिति २०७२ कार्तिक २५, २६ र २७ गते  महासंघको सचिवालय बन्द हुने हुँदा सो दिनहरुमा सुनचाँदीको दरभाउ निर्धारण नहुने पनि जानकारी गराउदछौं ।