Tel +977-1-4432270
8
Ashoj
2075
  • gms
  • tola

FINE GOLD (9999)
per 10 grm

Nrs
49810/-

TEJABI GOLD
per 10 grm

Nrs
49555/-

SILVER
per 10 grm

Nrs
617.50/-

FINE GOLD (9999)
per 1 tola

Nrs
58100/-

TEJABI GOLD
per 1 tola

Nrs
57800/-

SILVER
per 1 tola

Nrs
720/-

Notices:

Recent News

नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा जारि गरिएको एकिकृत परिपत्रमा चाँदी सम्बन्धी बसेको बैठक

Posted: 06 July, 2017नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा जारि गरिएको एकिकृत परिपत्रमा चाँदी सम्बन्धी बसेको बैठक