Tel +977-1-4432270
8
Mansir
2074
  • gms
  • tola

FINE GOLD (9999)
per 10 grm

Nrs
48095/-

TEJABI GOLD
per 10 grm

Nrs
47840/-

SILVER
per 10 grm

Nrs
656/-

FINE GOLD (9999)
per 1 tola

Nrs
56100/-

TEJABI GOLD
per 1 tola

Nrs
55800/-

SILVER
per 1 tola

Nrs
765/-

73.11.01 till 74.10.30
started from 73-11-18 till 74-11-17
73/9/7 to 74/9/6

Notices:

Recent News

नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा जारि गरिएको एकिकृत परिपत्रमा चाँदी सम्बन्धी बसेको बैठक

Posted: 06 July, 2017नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा जारि गरिएको एकिकृत परिपत्रमा चाँदी सम्बन्धी बसेको बैठक