Tel +977-1-4432270
3
Shrawan
2076
  • gms
  • tola

FINE GOLD (9999)
per 10 grm

Nrs
56155/-

TEJABI GOLD
per 10 grm

Nrs
55900/-

SILVER
per 10 grm

Nrs
660/-

FINE GOLD (9999)
per 1 tola

Nrs
65500/-

TEJABI GOLD
per 1 tola

Nrs
65200/-

SILVER
per 1 tola

Nrs
770/-

Notices:

Notice

टक्सारवाट सुन उठाउने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना