Tel +977-1-4432270
6
Bhadra
2076
  • gms
  • tola

FINE GOLD (9999)
per 10 grm

Nrs
61130/-

TEJABI GOLD
per 10 grm

Nrs
60875/-

SILVER
per 10 grm

Nrs
711.50/-

FINE GOLD (9999)
per 1 tola

Nrs
71300/-

TEJABI GOLD
per 1 tola

Nrs
71000/-

SILVER
per 1 tola

Nrs
830/-

Notices:

Notice

राजस्व तथा नयाँ प्रावधान वारे आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष वुझाइएको ज्ञापनपत्र ।