Tel +977-1-4432270
12
Magh
2076
  • gms
  • tola

FINE GOLD (9999)
per 10 grm

Nrs
64730/-

TEJABI GOLD
per 10 grm

Nrs
64475/-

SILVER
per 10 grm

Nrs
767.50/-

FINE GOLD (9999)
per 1 tola

Nrs
75500/-

TEJABI GOLD
per 1 tola

Nrs
75200/-

SILVER
per 1 tola

Nrs
895/-

Notices:

Notice

राजस्व तथा नयाँ प्रावधान वारे आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष वुझाइएको ज्ञापनपत्र ।