Tel +977-1-4432270
25
Jestha
2077
  • gms
  • tola

FINE GOLD (9999)
per 10 grm

Nrs
74930/-

TEJABI GOLD
per 10 grm

Nrs
74555/-

SILVER
per 10 grm

Nrs
793/-

FINE GOLD (9999)
per 1 tola

Nrs
87400/-

TEJABI GOLD
per 1 tola

Nrs
86960/-

SILVER
per 1 tola

Nrs
925/-

Notices:

Notice

कोरोना भाइसर नियन्त्रणकालागि सरकारले ल्याएको नीतिको महासंघद्धारा स्वागत