Tel +977-1-4432270
12
Magh
2076
  • gms
  • tola

FINE GOLD (9999)
per 10 grm

Nrs
64730/-

TEJABI GOLD
per 10 grm

Nrs
64475/-

SILVER
per 10 grm

Nrs
767.50/-

FINE GOLD (9999)
per 1 tola

Nrs
75500/-

TEJABI GOLD
per 1 tola

Nrs
75200/-

SILVER
per 1 tola

Nrs
895/-

Notices:

Recent News

राजस्व तथा नयाँ प्रावधान वारे नेपाल सुनचाँदी ब्यवायी तथा रत्न तथा आभुषण ब्यवासयी महासंघद्धारा संयुक्त रुपमा निम्न निकायमा ज्ञापनपत्र प्रश्तुत गरियो ।

Posted: 19 July, 2019राजस्व तथा नयाँ प्रावधान वारे नेपाल सुनचाँदी ब्यवायी तथा रत्न तथा आभुषण ब्यवासयी महासंघद्धारा संयुक्त रुपमा निम्न निकायमा ज्ञापनपत्र प्रश्तुत गरियो ।

राजस्व तथा नयाँ प्रावधान वारे नेपाल सुनचाँदी ब्यवायी तथा रत्न तथा आभुषण ब्यवासयी महासंघद्धारा संयुक्त रुपमा निम्न निकायमा ज्ञापनपत्र प्रश्तुत गरियो ।