Tel +977-1-4432270
12
Baisakh
2074
  • gms
  • tola

FINE GOLD (9999)
per 10 grm

Nrs
47240/-

STANDARD GOLD (9950)
per 10 grm

Nrs
0000/-

SILVER
per 10 grm

Nrs
677.50/-

FINE GOLD (9999)
per 1 tola

Nrs
55100/-

STADARD GOLD (9950)
per 1 tola

Nrs
0000/-

SILVER
per 1 tola

Nrs
790/-

73.11.01 till 74.10.30
73/9/7 to 74/9/6
started from 73-11-18 till 74-11-17

Notices:

गरगहना डिजाइन गर्ने तालीम ३ महिना

नयाँ नयाँ डिजाइनको खोजी र माग बढ्दै गईरहेकोले आधुनिक गरगहनाहरुको अध्ययन, अवधारणा,डिजाइनका साधन, तथा नयाँ ट्रेण्डहरुका बारेमा सिकाउने यस तालीमबाट ज्वेलरी डिजाइनरको रुपमा कार्य गर्न सक्षम हुनेछ ।