Tel +977-1-4532270
8
Ashoj
2078
  • gms
  • tola

FINE GOLD (9999)
per 10 grm

Nrs
76305/-

TEJABI GOLD
per 10 grm

Nrs
75920/-

SILVER
per 10 grm

Nrs
994.50/-

FINE GOLD (9999)
per 1 tola

रु
89000

TEJABI GOLD
per 1 tola

रु
88550

SILVER
per 1 tola

रु
1160

Notices:

Recent News

सुनका गरगहनाको ओसारपसारमा आउने समस्या समाधानगर्न सुनचाँदी ब्यवसायको माग ।

Posted: 15 September, 2021सुनका गरगहनाको ओसारपसारमा आउने समस्या समाधानगर्न सुनचाँदी ब्यवसायको माग ।

सुनका गरगहनाको ओसारपसारमा आउने समस्या समाधानगर्न सुनचाँदी ब्यवसायको माग ।