Tel +977-1-4532270
26
Jestha
2080
  • gms
  • tola

FINE GOLD (9999)
per 10 grm

Nrs
96450/-

TEJABI GOLD
per 10 grm

Nrs
95980/-

SILVER
per 10 grm

Nrs
1247.50/-

FINE GOLD (9999)
per 1 tola

रु
112500

TEJABI GOLD
per 1 tola

रु
111950

SILVER
per 1 tola

रु
1455

Notices:

Recent News

सुनचाँदी ब्यवसायी संघ काठमाडौंको १९ औं साधारणसभा सम्पन्न

Posted: 13 March, 2022सुनचाँदी ब्यवसायी संघ काठमाडौंको १९ औं साधारणसभा सम्पन्न

काठमाडौं।

सुनचाँदीब्यवसायीसंघकाठमाडौंको१९औंसाधारणसभाशनिबारकाठमाडौंमासम्पन्नभएकोछ।संघकाअध्यक्षशुरेसमानशाक्यकोसभापतित्वमासोसाधारणसभासम्पन्नभएकोहो।

 

संघियमामिलातथासामान्यप्रशासनमन्त्रीराजेन्द्रप्रसादश्रेष्ठकोप्रमूखआतिथ्यतामासोकार्यक्रमसम्पन्नभएकोथियो।त्यसक्रममामन्त्रीश्रेष्ठलेब्यवसायीकामागसम्वोधनगर्नआफुतयाररहेकोबताउनुभयो।

 

 

 

सुनचाँदीब्यवसायीलाईब्यवसायसञ्चालनकालागिप्रष्टकानूनकोअभावरहेकोदेखिएकोलेत्यसकोब्यवस्थाकालागिपनिआफ्नोतर्फवाटसक्दोसहयोगगर्नेप्रतिवद्धताउहाँलेब्यक्तगर्नुभयो।

 

सुनचाँदीकानेपालीमौलिकगरगहनानिर्यातकोप्रचुरसंभावनारहेरपनित्यसअनुसारगरगहनजानिर्यातभएकोनपाइएकोलेयसतर्फलाग्नउहाँलेब्यवसायीहरुलाईआग्रहगर्नुभयो।

 

कार्यक्रममानेपालसुनचाँदीब्यवसायीमहासंघकाअध्यक्षमाणिकरत्नशाक्यलेब्यवसायीकाविभिन्नपक्षमाथिप्रकाशपार्नुभएकोथियो।कच्चासुनकोआपूर्तिब्यवस्थाप्रभावकारीवनाउनब्यवसायीहरुलेगरेकोआग्रहलाईसम्वोधनगर्दैउहाँलेआवश्यकताअनुसारकच्चापदार्थआपूर्तिकोसुनिश्चितताकालागिमहासंघलेपहलगरिरहेकोबताउनुभयो।

 

त्यसक्रममासंघकानिवर्तमानअध्यक्षमहेन्द्ररत्नशाक्य, सचिवरोहिनादेखिशाक्यलगायतलेसंघकाविविधपक्षबारेप्रकाशपार्नुभएकोथियो।

 

त्यसक्रममानिविर्तमानअध्यक्षशाक्यलेनेगोसिडाप्रशिक्षणकेन्द्रकोबारेमासमेतप्रकाशपार्नुहुँदैत्यसकालागिसिटिइभिटीकोसम्वन्धनप्राप्तभएकोलगायतकाबिषयमाजानकारीगराउनुभयो।

 

त्यसक्रममामहासंघकाबिशिष्टसल्लाहकारतेजरत्नशाक्य, बिशिष्टसदस्यमणिरत्नशाक्यलगायतकाब्यीक्तहरुकोसहभागितारहकोथियो।

 

बन्दसत्रमासुनकोपर्याप्तआपूर्तीब्यवस्थामिलाउनब्यवसायीहरुलेमागगरेकाथिए।त्यसक्रममासंघकोभवननिर्माणमासहयोगपु¥याउने७५जनाभन्दाबढीब्यक्तिलाईसम्मानगरिएकोथियो।