प्रथम साधारण सभा तथा राष्ट्रिय महाअधिवेशनमा विजयी उम्मेदवारहरु २०७०
प्रथम साधारण सभा तथा राष्ट्रिय महाअधिवेशनमा विजयी उम्मेदवारहरु २०७०प्रथम साधारण सभा तथा राष्ट्रिय महाअधिवेशनमा विजयी उम्मेदवारहरु २०७० [..]

Message from President

२०४४ सालमा स्थापना भएको नेपाल सुनचादी व्यवसायी संघ गत बर्ष देखि महासंघमा परीणत भएको हो । हाल महासंघका मुलुकुभरका विभिन्न ४५ जिल्ला/नगर सुनचादी व्यवसायीहरू आवद्ध भैसकेको र बाकी केही ज [..]

Read More